KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 48657
Giải nhất 92279
Giải nhì
26169
82385
Giải ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải tư
1952
2895
1644
0040
Giải năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải sáu
946
859
135
Giải bảy
72
04
96
01

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 2 4 4 6
1
2
3 5
4 0 1 4 6 9 9
5 2 2 4 6 6 7 9
6 9
7 2 9
8 3 5 5
9 5 6

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 4
1 0 4
2 0 5 5 7
3 8
4 0 0 4 5
5 3 8 8 9
6 0 4 5 5 9
7 5
8
9 4 4 5 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 45483
Giải nhất 75836
Giải nhì
51256
95469
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải tư
0178
8464
7318
4497
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải sáu
191
984
646
Giải bảy
46
34
28
91

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 5 7
1 8
2 8
3 4 6
4 6 6
5 4 6 7
6 0 1 4 9
7 0 2 4 8
8 3 4 4
9 0 1 1 4 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 6 7 9
1 6 9 9
2 7
3 8
4 3 5 6 7 8 8 9
5 0
6 3 4 4 5
7 0 5 9
8 1 2 7
9 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 08798
Giải nhất 75337
Giải nhì
28963
26229
Giải ba
39544
19950
42567
81097
15774
11622
Giải tư
1142
2860
5468
4869
Giải năm
8457
1226
2904
5946
4619
0294
Giải sáu
613
479
357
Giải bảy
16
56
29
44

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 4
1 3 6 9
2 2 6 9 9
3 7
4 2 4 4 6
5 0 6 7 7
6 0 3 7 8 9
7 4 9
8
9 4 7 8

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 5 6
1
2 2 4
3 1 6
4 0 4 4 7 9
5
6 1 2 4 5
7 3 5 5 6 9
8 6 9
9 1 2 2 6 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 81664
Giải nhất 40033
Giải nhì
18931
74834
Giải ba
84351
11200
19833
22886
94162
32936
Giải tư
2426
4054
2848
1715
Giải năm
7368
9863
8037
9985
1320
5112
Giải sáu
657
518
832
Giải bảy
61
09
39
59

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 9
1 2 5 8
2 0 6
3 1 2 3 3 4 6 7 9
4 8
5 1 4 7 9
6 1 2 3 4 8
7
8 5 6
9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 2
1 3 5 6
2 1 3 6
3 3 3 6
4 3 5 6
5 1 8
6 2 3 8
7 3 5
8 1 4 6
9 0 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì
69360
66583
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tư
6979
7304
7041
4748
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáu
617
012
182
Giải bảy
29
54
10
42

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 0 0 2 7
2 2 9 9
3 2 8
4 1 2 2 8
5 2 4
6 0 3
7 7 9
8 2 3
9 0 2 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 1 6 9
1 4
2 1 2 3 4 4 5 8 9
3 6 8
4 0 5
5 0
6
7 1 7
8 3 4
9 0 2 2 7 9

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì
86833
22870
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải tư
3826
9033
6756
8348
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải sáu
562
892
334
Giải bảy
04
72
23
96

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 3 4 4 8
1
2 1 3 6
3 3 3 4 4
4 3 6 8
5 6 6 6 6
6 1 2 2 3
7 0 2
8
9 1 2 6

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 7
1 2 6 9
2 6 6 7 9
3 0 2 3 3 4 6
4 0 0 3 3
5
6 2 4 5 5 5 5 9
7
8 0 4
9

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 57570
Giải nhất 25444
Giải nhì
05260
51308
Giải ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
Giải tư
1522
2679
3931
2502
Giải năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
Giải sáu
897
979
581
Giải bảy
44
97
13
93

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 2 3 8
1 3
2 2 3 6 7
3 1 4 7
4 4 4 7
5
6 0
7 0 4 9 9
8 1 8
9 3 5 6 7 7 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 6 7
1 3 8
2 0 2
3 0 1 2 9
4 3 4 4 7
5 9
6 2 9
7 2 3 4 9 9
8 0 8
9 7 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 59389
Giải nhất 46086
Giải nhì
47967
93279
Giải ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải tư
7669
4211
2318
6993
Giải năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải sáu
006
958
919
Giải bảy
09
05
65
60

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 5 6 6 8 9
1 1 1 8 9
2
3 2
4 3 6 7
5 0 8
6 0 3 5 7 9
7 5 8 9
8 6 9
9 3

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 5 6
1 0 1 1
2 3
3 4 6 9
4
5 0 6 7
6 0 0 4 8
7 4 6
8 0 1 5 7
9 0 1 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 89581
Giải nhất 62172
Giải nhì
16250
32921
Giải ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải tư
4218
9856
9922
8734
Giải năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải sáu
945
195
212
Giải bảy
92
44
89
04

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 4 6 7
1 2 8
2 0 1 2 3
3 1 4 7
4 2 4 5
5 0 6
6
7 2 2
8 1 3 9
9 2 2 5 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 2 5
1 0 2 3 8
2 1 2 4 7 7 9 9
3 2 8
4 0 3 4
5 4 9
6 0 5
7 0 3 9
8 1
9 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 67724
Giải nhất 09458
Giải nhì
42912
82249
Giải ba
32675
58785
80854
22192
66944
59826
Giải tư
3763
1746
8274
9210
Giải năm
9558
7603
8738
9949
1521
8486
Giải sáu
600
528
250
Giải bảy
35
83
26
41

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 3
1 0 2
2 1 4 6 6 8
3 5 8
4 1 4 6 9 9
5 0 4 8 8
6 3
7 4 5
8 3 5 6
9 2

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 1 5
1 2 4
2 1 9
3 0 6 8
4 2 4 5 7
5 3 7 8
6 2 2 4 8
7
8 2 3 5 5
9 4 4

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 67879
Giải nhất 07811
Giải nhì
56885
61063
Giải ba
64605
02010
94533
29538
20174
81544
Giải tư
7935
8490
0920
4677
Giải năm
6660
0349
9239
4622
5526
4141
Giải sáu
561
858
133
Giải bảy
76
78
40
09

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 5 9
1 0 1
2 0 2 6
3 3 3 5 8 9
4 0 1 4 9
5 8
6 0 1 3
7 4 6 7 8 9
8 5
9 0

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 2 4 6 9
1 1 4 6
2 2
3 3 3 6
4 4 7
5 0 3 8
6 2 7
7 7
8 3 5 7
9 0 3 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 17375
Giải nhất 14288
Giải nhì
47795
89010
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tư
6956
1055
0805
3323
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáu
103
269
494
Giải bảy
80
74
83
51

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 3 5
1 0 1 1
2 0 0 3 5 9
3 2
4
5 0 1 5 6
6 9
7 2 4 5
8 0 3 7 8 9
9 4 5 5

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 2 2 5 8
1 1 1 5
2 3 7
3 0 2 8
4 7 9
5 0 2 5 7 9 9
6 5
7 8
8 8
9 2 6 8

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 56695
Giải nhất 14685
Giải nhì
86290
10847
Giải ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
Giải tư
7445
4972
3960
2366
Giải năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
Giải sáu
108
993
097
Giải bảy
03
96
19
08

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 3 8 8 8
1 9
2 0
3 3 9
4 5 6 6 7
5
6 0 4 6 8
7 2 7
8 5 5
9 0 3 5 6 7 8 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 2 6 9
1
2 7
3 0 3 9
4 6
5 4 8 8 9
6 4 4 6 9
7 4 7 9
8 0 0 0 6 9
9 1 3 9

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 47076
Giải nhất 91911
Giải nhì
68062
89887
Giải ba
97745
08606
90078
48492
59226
23122
Giải tư
1723
6001
7707
8139
Giải năm
9794
4226
2120
7005
9711
9405
Giải sáu
880
643
489
Giải bảy
08
68
94
48

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 5 5 6 7 8
1 1 1
2 0 2 3 6 6
3 9
4 3 5 8
5
6 2 8
7 6 8
8 0 7 9
9 2 4 4

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 2 8
1 0 1 1
2 2 6 9
3 2 4
4 9 9
5 0 0 4
6 0 2 2 7
7 0 8
8 0 4 6 7
9 3 8

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 24420
Giải nhất 64647
Giải nhì
92456
73117
Giải ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải tư
6449
3646
0895
3184
Giải năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải sáu
810
645
849
Giải bảy
97
07
58
81

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 7
1 0 2 7
2 0 5
3 0 5
4 5 6 7 9 9 9
5 6 7 8
6 9
7 4 9
8 1 4 6 8
9 5 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 2 3
1 0 8
2 1
3
4 7 8
5 2 3 4 9
6 4 5 8
7 0 1 4 5 9
8 5 8
9 4 4 4 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 68205
Giải nhất 60388
Giải nhì
32503
77792
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải tư
5421
3336
3075
0339
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải sáu
147
834
427
Giải bảy
51
56
78
37

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 3
2 1 1 7 7
3 3 4 6 7 8 9
4 7
5 1 5 6
6 4
7 3 4 5 7 8 8
8 8
9 2

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0
1 2 2 5
2 9
3 0 1 3 7
4 3 6 7
5 0 5 7
6 3 5
7 2 2 3 4 7
8 3 7 7 8
9 0 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 73787
Giải nhất 06261
Giải nhì
48267
37696
Giải ba
25011
20381
31012
72359
95514
05128
Giải tư
8426
8924
7256
4224
Giải năm
9581
4713
2690
3000
8935
3073
Giải sáu
905
189
094
Giải bảy
81
62
59
02

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 2 5
1 1 2 3 4
2 4 4 6 8
3 5
4
5 6 9 9
6 1 2 7
7 3
8 1 1 1 7 9
9 0 4 6

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 9
1 1 6 8 8 8
2 0 1 6
3 1 7
4 1 2 2 9
5 0 3
6 2 5 9
7 6 8
8 2
9 5 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 75877
Giải nhất 08692
Giải nhì
87361
31241
Giải ba
06055
87073
97510
52584
52539
03248
Giải tư
9565
5285
8430
3314
Giải năm
4666
6378
7540
2000
6823
1143
Giải sáu
444
841
655
Giải bảy
00
04
38
45

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 0 4
1 0 4
2 3
3 0 8 9
4 0 1 1 3 4 5 8
5 5 5
6 1 5 6
7 3 7 8
8 4 5
9 2

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 0 1 3 4
1 4 4 6
2 9
3 2 4 7
4 0 1 4 8
5 4 5 5 6 8
6 6
7 7
8 3 4 7
9 3

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 39919
Giải nhất 34271
Giải nhì
89252
08794
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tư
7287
6916
3685
6225
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáu
746
208
679
Giải bảy
47
73
97
23

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 8
1 6 6 7 9
2 3 5 6
3 4
4 4 6 7
5 2 5 7 8
6 5
7 1 1 3 4 9
8 3 5 7
9 4 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0
1 7 7
2 5
3 2 7 8
4 3 4 7 9
5 2 5 6 8
6 1 1 2 4
7 1 4 5 8 9
8 0 5
9 1 7

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 58118
Giải nhất 72226
Giải nhì
98850
15773
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải tư
5688
2460
5843
0309
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải sáu
963
478
989
Giải bảy
55
01
37
62

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 1 9 9
1 1 6 8
2 6
3 2 7
4 1 3 9
5 0 5 8 8
6 0 2 3 9
7 0 3 8
8 6 7 8 9
9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 5 6 7
1 0 1 4
2 3 6
3 4 6 7
4
5 5
6 1 2 8
7 3 8
8 1 5 5 7 8
9 0 0 4 6 8

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 06743
Giải nhất 89246
Giải nhì
53202
56726
Giải ba
17865
78228
68740
25838
07187
80970
Giải tư
6109
2529
0747
1139
Giải năm
8653
2345
9186
3799
9284
2745
Giải sáu
717
825
425
Giải bảy
96
47
10
23

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 2 9
1 0 7
2 3 5 5 6 8 9
3 8 9
4 0 3 5 5 6 7 7
5 3
6 5
7 0
8 4 6 7
9 6 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 4 7
1
2 0
3 2 4 5
4 8
5 2 2 4 4 6
6 2 4 8 9
7 1 4 4 8
8 2 3
9 0 2 3 9

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 37856
Giải nhất 94473
Giải nhì
55952
43597
Giải ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải tư
7866
1039
5557
2822
Giải năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải sáu
768
839
057
Giải bảy
53
35
77
97

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 5 7
1
2 2
3 5 9 9
4 8 8
5 2 2 3 3 6 7 7 8
6 3 6 8
7 3 6 7
8 6
9 2 2 7 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0
1
2 2 5 5 9 9
3 5 5 6 7
4
5 0 3
6 5 6 7 8
7 0 5 5 7 9 9
8 4 4 5 6
9 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 47577
Giải nhất 75833
Giải nhì
93046
49671
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải tư
5202
9315
8696
9581
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải sáu
854
189
175
Giải bảy
09
96
23
53

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 2 9
1 5
2 0 3 6 7
3 3 4 5
4 0 6
5 3 4 7
6 9
7 1 5 7
8 1 2 3 9
9 1 6 6 8

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 2 4
1 7 8 9
2 0 8
3 2 3 5 8
4 3 5
5 1 3 7
6 2 4 9 9
7 2 5 7
8 9
9 0 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023

Giải đặc biệt 76102
Giải nhất 46493
Giải nhì
52752
89477
Giải ba
83438
34418
05049
52159
74896
83492
Giải tư
9964
8534
9975
6493
Giải năm
0642
3097
7803
9391
3691
6359
Giải sáu
750
265
946
Giải bảy
55
92
70
12

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 2 3
1 2 8
2
3 4 8
4 2 6 9
5 0 2 5 9 9
6 4 5
7 0 5 7
8
9 1 1 2 2 3 3 6 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 5 7
1 9 9
2 0 1 4 5 9 9
3 0 9 9
4 3 6
5 5 6 7
6 4 9
7 7 9
8 1 3
9 4 5 5

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 55827
Giải nhất 39977
Giải nhì
20715
42892
Giải ba
88546
49558
01604
22589
44324
77100
Giải tư
5489
2390
8889
5750
Giải năm
3004
7160
0142
9604
4288
9465
Giải sáu
590
700
105
Giải bảy
36
60
58
11

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 0 4 4 4 5
1 1 5
2 4 7
3 6
4 2 6
5 0 8 8
6 0 0 5
7 7
8 8 9 9 9
9 0 0 2

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 0 5 6 6 9 9
1 1
2 4 9
3
4 0 0 0 2
5 0 1 6
6 3 4
7 2 7
8 5 5 8
9 8 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 93758
Giải nhất 96434
Giải nhì
10620
41971
Giải ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải tư
7454
7809
8678
2897
Giải năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải sáu
915
894
598
Giải bảy
24
00
65
16

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 9
1 5 6 9
2 0 0 4
3 4 4 9
4
5 4 5 8
6 1 5 6 7 9
7 1 8
8 2
9 3 4 7 8 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 2 2
1 6 7
2 8
3 9
4 2 3 3 5 9
5 1 5 6
6 1 6
7 6 9
8 5 7 9
9 0 1 3 6 9

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 67360
Giải nhất 84040
Giải nhì
06293
78613
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải tư
4048
4141
7341
5700
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải sáu
797
374
706
Giải bảy
41
71
90
63

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 0 4 4 6 8
1 3 9
2 8
3
4 0 1 1 1 1 1 4 8
5
6 0 0 3 5
7 1 1 4
8
9 0 3 7 7

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 0 4 6 6 9
1 4 4 4 4 4 7 7
2
3 1 6 9
4 0 0 4 7
5 6
6 0
7 9 9
8 0 2 4
9 1

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 30415
Giải nhất 46223
Giải nhì
32874
26964
Giải ba
77894
62144
22240
74314
60521
44090
Giải tư
0570
3424
1563
1970
Giải năm
3127
3664
5294
2775
0415
2860
Giải sáu
967
705
404
Giải bảy
68
40
91
77

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 4 5
1 4 5 5
2 1 3 4 7
3
4 0 0 4
5
6 0 3 4 4 7 8
7 0 0 4 5 7
8
9 0 1 4 4

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 4 4 6 7 7 9
1 2 9
2
3 2 6
4 0 1 2 4 6 6 7 9 9
5 0 1 1 7
6
7 2 6 7
8 6
9

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 16979
Giải nhất 09730
Giải nhì
04515
27241
Giải ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải tư
7083
8093
5365
1899
Giải năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải sáu
711
030
488
Giải bảy
85
36
70
51

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0
1 1 5 7
2 5
3 0 0 6
4 1
5 1 2 4 8
6 2 5 6 7
7 0 5 9
8 3 5 5 8
9 3 4 5 9

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 3 3 7
1 1 4 5
2 5 6
3 8 9
4 5 9
5 1 2 6 7 8 8 9
6 3 6
7 1 6
8 5 8
9 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023

Giải đặc biệt 01964
Giải nhất 74969
Giải nhì
79479
90535
Giải ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải tư
4855
9854
4747
8734
Giải năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải sáu
438
805
490
Giải bảy
03
93
82
56

 

Lotto theo Đầu

Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 0 8 8
2
3 2 4 5 7 8
4 7 9
5 4 5 6 8
6 4 9
7 8 9 9
8 2 2
9 0 0 3

 

Lotto theo Đuôi

Đuôi Đầu
0 1 9 9
1
2 3 8 8
3 0 9
4 3 5 6
5 0 3 5
6 0 5
7 3 4
8 1 1 3 5 7
9 4 6 7 7
remcuangocbich goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo